Lá vàng công nghiệp

Lá vàng 24K

Lá vàng 24K

Đánh giá:
Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345

Lá vàng 24K Thái Lan
Chi tiết đóng gói:
1. Độ dày của lá: khoảng 0,2 micron
2. Mỗi lá có kích thước: 3.7cm x 3.7cm
3. Mỗi lá được gắn vào giấy lụa;
4. Màu vàng 24K vàng thật 98%
5. Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng rộng rãi cho đồ nội thất, khung ảnh, đúc, đồ gốm, sứ, thủy tinh, biển báo, trong nhà và ngoài trời trang trí...

 

 

 

Xem thêm: Nguyên liệu dát vàng, Dát vàng nội thất, dát vàng trần nhà

THÔNG TIN CHI TIẾT

Lá vàng 24K Thái Lan
Chi tiết đóng gói:
1. Độ dày của lá: khoảng 0,2 micron
2. Mỗi lá có kích thước: 3.7cm x 3.7cm
3. Mỗi lá được gắn vào giấy lụa;
4. Màu vàng 24K vàng thật 98%
5. Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng rộng rãi cho đồ nội thất, khung ảnh, đúc, đồ gốm, sứ, thủy tinh, biển báo, trong nhà và ngoài trời trang trí...

 

 

 

Xem thêm: Nguyên liệu dát vàng, Dát vàng nội thất, dát vàng trần nhà

Nguyên liệu dát vàng Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Lá vàng 24K Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Lá bạc Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Lá vàng 24K Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Lá vàng 24K Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Lá vàng 24K - Thái Lan Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Nguyên liệu dát vàng Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Lá vàng công nghiệp Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Nguyên liệu dát vàng Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345
Nguyên liệu dát vàng Nguyên liệu: 0944 110 886 - Thi công: 0908 279 345